De D&O-polis verzekert de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor fouten in het dagdagelijkse beheer van een onderneming.

Door de toenemende complexiteit en internationalisering van de wetgeving en het bedrijfsleven is het risico van bestuurdersaansprakelijkheid doorheen de jaren in belangrijke mate toegenomen. Tot 5 jaar na de feiten kan een bedrijfsleider geconfronteerd worden met een rechtszaak.

De verzekering D&O wil het persoonlijk patrimonium van de bestuurder vrijwaren. De polis dekt niet alleen de aansprakelijkheid van de bestuurder maar ook de rechtsbijstand, zowel op burgerrechtelijk als strafrechtelijk niveau. Zonder dekking kan een bestuurder verplicht worden de kosten inzake financiële verliezen zoals faillissementen met eigen middelen te betalen.

Voorbeelden

  • U wordt als bestuurder aangeklaagd op grond van de indruk die is ontstaan in de algemene vergadering van de aandeelhouders dat u onrechtmatige activiteiten in en buiten de vennootschap hebt ontwikkeld.
  • Een dodelijk arbeidsongeval van een werknemer. Er wordt een strafklacht met burgerlijke partijstelling gevorderd tegen u wegens nalatigheid in de nodige preventiemaatregelen zoals wettelijk voorgeschreven.
  • U wordt beschuldigd van een mogelijke inbreuk op de milieuwetgeving met als gevolg een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg.

Uitbreidingen

  • aansprakelijkheid met betrekking tot tewerkstellingsfouten verdedigt bestuurders en werknemers in geval van schade-eisen voor discriminatie op het werk, onrechtmatig ontslag of vermoedelijke ongewenste intimiteiten;
  • dekking van de entiteit behoedt uw onderneming voor vorderingen met betrekking tot effecten;
  • aansprakelijkheid van managementvennootschappen: In België worden vaak bestuurdersmandaten opgenomen door een managementvennootschap. Deze uitbreiding bestaat erin dat deze rechtspersonen beschermd zijn onder de polis bestuurdersaansprakelijkheid, ook wanneer zij zonder hun fysieke vertegenwoordiger worden vervolgd. Voor de managementvennootschap bestaat een aparte polis Management Company Protector waarbij alle verzekerbare aansprakelijkheidsrisico’s in één polis vervat zijn: beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating, tewerkstellingsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid.