Brede weersverzekering: bescherming tegen natuurrampen

Landbouwers kunnen zich beschermen tegen natuurrampen zoals droogte, storm, hagel en overstroming via een brede weersverzekering. Deze verzekering, waarvan de premie momenteel tot 65% wordt terugbetaald door de Vlaamse overheid, zal tegen 2025 het rampenfonds vervangen. Vanbreda Missinne is een van de exclusieve aanbieders van de brede weersverzekering. Onze experts helpen landbouwers, federaties en bedrijven graag bij het uitwerken van een oplossing op maat.

Wat is een brede weersverzekering?

Met de brede weersverzekering van Vanbreda Missinne verzekert u uw open teelten in Vlaanderen tegen de financiële gevolgen van de extreme weersomstandigheden die het gewas kunnen aantasten: ijs, droogte, storm, vorst, buitensporige regenval, uitzonderlijke hittegolf, hagelstorm en overstroming.

Dit type verzekering is nieuw in België. Daarom hebben Vanbreda en Great Lakes, gespecialiseerd in gewasverzekeringen, beslist om de handen in elkaar te slaan en een verzekering voor klimaatrisico’s aan te bieden.

Hoe werkt de brede weersverzekering?

De brede weersverzekering werkt volgens enkele eenvoudige principes:

  • U kiest zelf welke gewassen u wenst te verzekeren;
  • Per gewas biedt u alle percelen aan voor de verzekering;
  • U kunt kiezen uit verschillende vrijstellingen;
  • Bij schade wordt het verlies aan opbrengst volledig vergoed onder aftrek van vrijstellingen

Wat is verzekerd?

Vanbreda Missinne verzekert uw gewas tegen fysieke schade door ijs, droogte, storm, vorst, buitensporige regenval, uitzonderlijke hittegolf, hagelstorm en overstroming die het gewas kunnen aantasten. Niet alleen kwantiteitsschade, maar ook kwaliteitsschade. Als u door één van deze oorzaken uw verwachte opbrengst niet kunt realiseren, dan hebt u schade en kunt u aanspraak maken op een vergoeding.

De risico’s natuurrampen, brand door blikseminslag en sneeuw zijn volgens de criteria van de Vlaamse overheid, niet verzekerd.

Wat zijn de voordelen om deze verzekering af te sluiten bij Vanbreda Missinne?

Vanbreda Missinne heeft een uitgebreide kennis van gewassen en gewasverzekeringen. Door onze ervaring in de land- en tuinbouwsector kunnen wij ondernemers helpen om de gevolgen van een schade te beperken. Wij werken met experts die gespecialiseerd zijn in de landbouwsector.

Daarnaast:

  • Gaan we op zoek naar de ruimste waarborgen. Wij onderhandelen met de verzekeraar om de scherpste voorwaarden te kunnen krijgen.
  • Verdedigt Vanbreda Missinne altijd de belangen van de klant. Bij schade staan we ook garant voor een vlotte uitbetaling.

Omdat elk bedrijf anders is, geldt een premie op maat. Via Vanbreda Missinne kan u een offerte opvragen op maat van uw bedrijf. De Vlaamse overheid kent een subsidie toe van 65% van de premie.

Vlaamse subsidie betaalt tot 65% van premie terug

De Vlaamse overheid voorziet in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector. Sluit u als actieve landbouwer een erkende brede weersverzekering af via Vanbreda, dan kan u vanaf 2020 t.e.m. 2022 een subsidie ontvangen die 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) bedraagt.

Welke stappen dient u te nemen voor een subsidie?

  • U sluit als actieve landbouwer (voorafgaand aan het teeltseizoen) een erkende verzekering af bij de erkende aanbieder Vanbreda Missinne.
  • U vraagt de subsidie aan via de verzamelaanvraag van het betrokken teeltseizoen.
  • Het Departement Landbouw en Visserij betaalt u 65% terug van de jaarlijkse verzekeringspremie die u aan de verzekeringsmaatschappij betaald hebt (exclusief verzekeringstaks)

Wij zijn er voor u.