Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): berekening van de Wijninckxbijdrage 2022

De Wijninckxbijdrage, ingevoerd in 2012, is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage die de opbouw van hoge aanvullende pensioenen van werknemers en zelfstandigen beoogt. Sinds begin 2019 is de definitieve regeling van de Wijninckxbijdrage van kracht, die echter aanzienlijk complexer is dan de vorige jaren.

Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): berekening van de Wijninckxbijdrage 2022

Hoe wordt de Wijninckxbijdrage berekend?

Sinds 2019 wordt de Wijninckxbijdrage berekend op basis van de volledige pensioenopbouw (wettelijk én aanvullend) tot 1 januari van het bijdragejaar. Deze berekening is gebaseerd op de informatie die voor elke werknemer en zelfstandige aanwezig is in de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) en aangeleverd werd door de verzekeraars en pensioenfondsen.

Wenst u meer informatie over de nieuwe berekeningswijze van de Wijninckxbijdrage? Raadpleeg dan de website van DB2P voor meer details.

Wat is de rol van Sigedis?

Aangezien de nieuwe Wijninckxbijdrage berekend wordt op basis van de totale pensioenreserves van álle aanvullende pensioenen, heeft enkel Sigedis een volledig zicht op de correcte bedragen en berekeningen.

Als u dit jaar een Wijninckxbijdrage moet betalen, werd u daarvan onlangs door Sigedis op de hoogte gebracht via uw e-box of per brief. Sigedis stelt alle parameters en bedragen die nodig zijn voor de berekening ter beschikking via de databank DB2P. In de rubriek ‘Wijninckxbijdrage’ kunt u steeds de actuele informatie over deze bijdrage voor uw werknemers en zelfstandige bedrijfsleiders raadplegen, evenals de details van de berekening en de betalingsinstructies.

Betaal uw bijdrage tijdig

Het is belangrijk dat u uw Wijninckxbijdrage tijdig betaalt via de RS(V)Z. Op het gedeelte van de bijdrage dat niet tijdig betaald wordt, zal een verhoging toegepast worden van 1% per maand, te rekenen vanaf de eerste kalendermaand vertraging volgend op de uiterste betalingsdatum.

Wij zijn er voor u.

Interesse in meer info of nood aan advies op maat voor uw bedrijf?
Neem gerust contact op met onze experts.