Klokkenluiderswet: heeft jouw organisatie al een intern meldkanaal op poten gezet?

De klokkenluiderswet is recent in werking getreden. Deze wet voert een bescherming in voor personen die inbreuken melden op bepaalde regelgeving binnen een werkgerelateerde context. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de regelgeving toe.

Klokkenluiderswet

De klokkenluiderswet is recent in werking getreden. Deze wet voert een bescherming in voor personen die inbreuken melden op bepaalde regelgeving binnen een werkgerelateerde context. Juridische entiteiten vanaf 50 werknemers zijn bijgevolg verplicht om een intern meldkanaal te voorzien.

Als deelnemer binnen de financiële sector moeten ook pensioenfondsen zich in lijn stellen met deze nieuwe wetgeving. De materie is voor deze doelgroep niet geheel nieuw. Het bestaande integriteitsbeleid voorzag al in een interne klokkenluidersregeling. Gelet op het ruime toepassingsgebied van de wet, adviseren we om het integriteitsbeleid alsnog te herzien en waar nodig uit te breiden.

Meer info?

We hebben de meest relevante info over deze wetgeving gebundeld in de nota: Betere bescherming voor klokkenluiders. Download ze via bovenstaande knop of contacteer onze experts voor advies op maat van jouw onderneming.