Een gezondheidsbudget biedt een tastbare meerwaarde voor al uw medewerkers

Dat het vandaag niet eenvoudig is voor de meeste bedrijven om talent aan te trekken, is wel duidelijk. De krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent vormen een grote uitdaging. Werknemers verwachten dat uw bedrijf behalve een interessant loon ook een reeks minstens even interessante extralegale voordelen biedt. Maar met welk extralegaal voordeel kan u als werkgever vandaag het verschil maken? Ontdek de mogelijkheden om een ‘gezondheidsbudget’ te voorzien: een benefit die al uw medewerkers meerwaarde biedt.

Een gezondheidsbudget biedt een tastbare meerwaarde voor al uw medewerkers

Uit algemene trends in België blijkt dat een verzekering voor ambulante zorgen en tandzorgen in de top drie staat van meest interessante extralegale voordelen. Deze benefit scoort hoger dan extra vakantiedagen en een bedrijfswagen. Trees Dierickx, General Manager Account Management Employee Benefits bij Vanbreda: “Vandaag heeft 1 op 7 Belgen reeds een verzekering voor ambulante zorgen en 1 op 5 heeft een tandverzekering. Opvallend daarbij is dat ze deze verzekeringen meestal niet via hun werkgever hebben afgesloten, maar privé. We stellen de laatste jaren wel vast dat werkgevers steeds vaker geneigd zijn om zo’n aanvullende gezondheidszorgverzekering collectief aan te bieden. Omdat zij als caring employer begaan zijn met het welzijn van hun medewerkers of omdat ze deze benefit inzetten als extra strijdmiddel in de war for talent.”

Ambulante zorgverzekering = een benefit voor elke medewerker

In België bieden de meeste werkgevers een hospitalisatieverzekering aan. Dit belangrijk financieel vangnet bij een ziekenhuisopname is intussen goed ingeburgerd in ons land en zit vaak in het standaardpakket aan extralegale voordelen van een organisatie. Uit studies blijkt dat gemiddeld slechts 1 op 10 werknemers ook effectief een beroep moet doen op die verzekering. Een positieve vaststelling, maar voor velen betekent deze verzekering dus geen wezenlijk verschil in het dagelijkse leven. En hier ligt een grote opportuniteit voor u als werkgever.

Via een ambulante zorgverzekering zorgt u ervoor dat de alledaagse medische kosten die uw medewerkers én hun gezinsleden hebben, vergoed worden. In de meeste gevallen gaat het om dokters- en apothekerskosten, maar ook kosten voor tandzorg of oogzorg komen in aanmerking.

Trees Dierickx: “Deze kosten vertegenwoordigen doorgaans een belangrijk deel van het gezinsbudget. Door als werkgever de financiële last ervan over te nemen, kunnen uw medewerkers hun loon aan andere zaken besteden. Aangezien de kosten om te voorzien in ons levensonderhoud alsmaar stijgen, zal de waarde toegekend aan dit gezondheidsbudget volgens ons nog verder toenemen. We durven zelfs stellen dat deze verzekering fiscaal interessanter is dan een netto loonsverhoging voor de werknemer. Net omdat het zo’n tastbaar voordeel is en een onmiddellijke besparing betekent.”

Flexibiliteit in functie van uw budget

Ondanks de vele voordelen voor uw werknemers en hun gezin komt een extra verzekering voor u als werkgever neer op een extra investering in uw werknemers. Dit hoeft in het moeilijk economisch klimaat waarin we ons momenteel bevinden echter geen struikelblok te vormen. Deze verzekering kan namelijk modulair worden afgesloten. Wél raden we u aan om stil te staan bij de specifieke waarborgen en tussenkomstbedragen die u wil aanbieden in functie van uw budgettaire mogelijkheden.

Trees Dierickx: “Wil u uw medewerkers en hun gezin maximaal ontzorgen? Dan kan u kiezen om alle ambulante medische kosten met inbegrip van tandzorg en oogzorg te vergoeden. Maar u kan ook opteren voor een beperktere dekking of bijvoorbeeld uitsluitend tandzorg verzekeren. Daarnaast kan u bepalen tot welk maximaal bedrag de verzekering tussenkomt, welke vrijstelling van toepassing is en zelfs het percentage van de terugbetaling. Doorgaans wordt er 80% van de ambulante medische kosten terugbetaald, maar door dit percentage te verlagen, kan u de verzekeringspremies onder controle houden.”

De flexibiliteit van deze verzekering gaat nog verder. U kan bij de start opteren om alleen een bepaalde personeelcategorie te verzekeren of de verzekeringspremies (gedeeltelijk) door uw werknemers te laten betalen. Weet dat u op elk moment uw plan kan aanpassen of de dekking kan uitbreiden naar een grotere populatie.

Meer info?

Ontvangt u graag meer info of heeft u nood aan advies op maat van uw organisatie? Neem gerust contact op met onze verzekeringsexperts.